Information

Het autobiografische werk van Eleye Boerenkamps (1994, Deurne) komt voort uit een onderzoek naar relaties, identiteit en familie(geschiedenis). Door haar privéleven en relaties als materiaal te gebruiken, deelt Eleye ervaringen als banaliteit, ongemak en verlies met de kijker. Ze produceert eigentijdse monumenten en sociale sculpturen waarin privé-onderwerpen op zowel humoristische, zachtaardige als brutale wijze worden gedeeld in media als sculptuur, film, tekst en fotografie. Met dit artistieke onderzoek creëert Eleye ruimte en zichtbaarheid voor imperfecte levensverhalen, lichamen en kwetsbaarheid als reactie op de individualistische prestatiemaatschappij waarin zij leeft.

Eleye studeerde aan de Fontys Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg, de Radboud Universiteit in Nijmegen en nam deel aan het tweejarige programma van de post-academische instelling De Ateliers in Amsterdam (2018-2020). Ze woont en werkt momenteel in Amsterdam.


The autobiography-based works by Eleye Boerenkamps (b. 1994, NL) arise from a personal research on relationships, identity and family (history). Everyday documentation and narratives are used to share experiences of banality, awkwardness and loss. The works can be considered as social sculptures and contemporary monuments with which Eleye tries to get across her private and social life in both tender, humorous and harsh ways. The works include sculpture, (amateur) photography, body casts, collected and found objects, (autobiographic) texts and film(stills). In this artistic research Eleye attempts to make way for imperfect life stories, bodies and vulnerability.

Eleye studied at the Academy for Fine and Performing Arts in Tilburg, the Radboud University Nijmegen and participated at the two-year program at post-academic institute De Ateliers in Amsterdam (2018-2020). She currently lives and works in Amsterdam.