Life’s not a beach (2019-2020)

After finding several pictures of herself crying as a baby in her parents archive, Eleye enlarged and rotated the images, so that it increases the alarming aspect of a crying baby and suggests it stands upright and might even walk.

Na het vinden van foto’s waarop ze als baby huilt in haar ouders archief, vergroot en kantelt Eleye de oorspronkelijke foto’s hier, waardoor het alarmerende van een huilende baby wordt onderstreept en er wordt gesuggereerd dat de baby rechtop staat en misschien zelfs zou kunnen lopen.
Life’s not a beach 2, 2020, 150.5 x 140.3 x 30 cm
print on fleece wallpaper on forex plate and beam


 

Life’s not a beach, 2019, 90.5 x 60 x 15.5 cm
print on fleece wallpaper on wooden plate
in wooden beam