Life’s not a beach (2019-2020)

After finding several pictures of herself crying as a baby in her parents archive, Eleye enlarged and rotated the original photos, so that the alarming picture of a crying baby becomes even more worrying when suggesting that the baby stands upright and might even walk.

Na het vinden van foto’s in haar ouder’s archief waarop ze als baby huilt, vergroot en kantelt Eleye de oorspronkelijke foto’s hier, waardoor het alarmerende van een huilende baby wordt onderstreept en suggereert dat de baby rechtop staat en misschien zelfs zou kunnen lopen.
Life’s not a beach 2, 2020, 150.5 x 140.3 x 30 cm
print on fleece wallpaper on forex plate and beam


                                                       

Life’s not a beach, 2019, 90.5 x 60 x 15.5 cm
print on fleece wallpaper on wooden plate
in wooden beam